INSTAGRAM BELEID
@fordperformanceclub

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 

Dit beleid betreft het Instagram profiel met de gebruikersnaam @fordperformanceclub en de hashtag #FordPerformanceClub. Het idee achter de Instagram pagina van Ford Performance Club is om meer kwalitatieve content te creëren dan kwantitatieve. 

 

 

 

ARTIKEL 2 – INGEZONDEN CONTENT

 

FOTO’S
Minimumvereisten

  • De kwaliteit moet zo zijn dat de foto niet wazig is of dat er grote blokken van pixels zichtbaar zijn.
  • De inzender moet de foto(‘s) zelf genomen hebben of toestemming hebben van de fotograaf om deze te delen. Ford Performance Club kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.
  • Van de inzender wordt verwacht om, indien vermelding van toepassing, zoveel mogelijk foto’s van eenzelfde fotograaf in te zenden.
  • De foto(’s) bevatten geen watermerken.

 

VIDEO’S
Minimumvereisten

  • Momenteel posten wij enkel vierkante video’s (lees: video’s met een 1x1 verhouding).
  • Video’s met een intro of outro worden niet aanvaard of geknipt met toestemming van de inzender die op zijn/haar beurt toestemming moet vragen aan de eventuele maker van de video.
  • De video’s bevatten geen watermerken.
  • De inzender moet de video(‘s) zelf gemaakt hebben of toestemming hebben van de persoon die de opname of montage heeft gemaakt om deze te delen. Ford Performance Club kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

 

 

 

ARTIKEL 3 – PUBLICATIE’S

 

Wanneer Ford Performance Club een post plaatst is zij vrij om te kiezen wat in de omschrijving hiervan komt, dit verbiedt de inzender niet om suggesties te geven.

De hashtags worden ook op het moment van publicatie gekozen ten behoeve van de prestaties van het bericht.

Ford Performance Club post zowel ingezonden content (zie artikel 2) als content die zij vindt op Instagram en zij ‘repost’ (lees: herpublicatie van een bericht van eender welke Instagram-pagina op de pagina van Ford Performance Club). Daarnaast worden ook foto’s gebruikt die door Ford Europe & Ford Motor Company ter beschikking worden gesteld.

 

 

 

ARTIKEL 4 – CREDITS 

 

Bij een post vindt Ford Performance Club het van groot belang dat er de nodige juist credits gegeven worden. Het stelt dan ook alle bestaande middelen ter beschikking om dit op een correcte manier te doen.

 

Eigenaars van Ford’s waarvan hun wagen op de content zichtbaar is, zij zullen op volgende manier vermeld worden: “OWNER: @gebruikersnaam” of “OWNERS: @gebruikersnaam1 @gebruikersnaam2 … ”.

 

Wanneer het om een foto gaat zal de fotograaf op volgende manier vermeld worden: “PHOTO: @gebruikersnaam”. Foto’s die niet door een fotograaf zijn gemaakt, waarvan de fotograaf geen eigen Instagram pagina heeft of waarvan de fotograaf onbekend is geven Ford Performance Club het recht om geen extra vermelding aan het bericht toe te voegen.

 

Voor videografen of makers van video’s zijn dezelfde regels van toepassing. Zij worden, indien zij hiertoe gerechtigd zijn volgens artikel 4, wel op deze manier vermeld: “VIDEO: @gebruikersnaam”.

 

 

 

ARTIKEL 5 – TAGS

 

Accounts die @fordperformanceclub taggen in hun posts worden hiervoor bedankt op volgende manieren:

  • Voorrang bij het inzenden van content.
  • Deze posts worden door @fordperformanceclub geliked.

 

 

 

ARTIKEL 6 – #FORDPERFORMANCECLUB

 

Aangezien de hashtag #FordPerformanceClub op Instagram rechtstreeks naar onze organisatie verwijst vinden zij het belangrijk om interactie te hebben met de gebruikers hiervan. Echter is Ford Performance Club niet verantwoordelijk voor alles hieromtrent sinds het onmogelijk is een hashtag te claimen of op een andere officiële manier naar zich toe te trekken.

Het gebruik van de hashtags wordt wal op dezelfde manier als de tags (zie artikel 5) beloond.

 

 

 

ARTIKEL 7 – REACTIES

 

Reacties op de berichten van Ford Performance Club kunnen verwijderd worden indien zij een inbreuk vormen op de richtlijnen uit artikel 8. Indien een persoon wiens account getagd is in de betreffende post niet opgezet is met een reactie van een derde op het bericht kan deze Ford Performance Club niet verplichten om deze reactie te verwijderen.

 

 

 

ARTIKEL 8 – RICHTLIJNEN

 

Tags (zie artikel 5) en reacties (zie artikel 7) kunnen verwijderd worden omdat deze in strijd zijn met de grenzen op vrijheid van meningsuiting of wanneer zij niet-relevant, kwetsend of tegen het merk Ford gericht zijn. Indien het kritiek tegenover de organisatie Ford Performance Club bevat zullen deze ook verwijderd worden en zal Ford Performance Club contact opnemen met het betreffende account om te bekijken hoe wij deze beter van dienst kunnen zijn of hun probleem kunnen oplossen.

 

 

 

ARTIKEL 9 – VERANTWOORDELIJKE

 

Lucas Segers
Beheerder en eigenaar van het Instagram account.

> CONTACT

 

Beleid opgemaakt op en geldig vanaf 15 maart 2020.